Zijn er voorwaarden verbonden aan de auto?

De auto moet aan alle wettelijke eisen voldoen, hiermee bedoelen wij bijvoorbeeld een geldende A.P.K en verzekering.
Denk ook aan een inzittende verzekering. Vraag na bij uw verzekeraar of deelname aan een georganiseerde tocht gedekt is.
Soms vraagt dit een extra dekking.
Leg vooral uit dat een een tour tocht betreft en geen snelheidsrace.